Close

Tulashikar Primary Health Centre

Tulashikar, Khowai District

Email : tulashikhar_phc[at]rediffmail[dot]com
Pincode: 799201